Copyright

© Fjordling as

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).  

 

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

For mer informasjon om våre båter, ta kontakt